Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: By-Skræppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En meterhøj, flerårig plante med tæt og rigtgrenet, ret bleggrøn blomsterstand og en blomsterstand domineret af de store, næsten cirkelformede blosterblade.

Bladene er bredt lancetformede med kileformet grund og noget bølget rand og indtil 80 cm. lange.

De 3 indre blosterblade er ved frugtmodningen iøjnefaldende meget store og helt uden bruskkorn. De har afrundet-hjertformet grund og er er næsten cirkelrunde.

By-Skræppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Den har som flere andre arter i slægten stor variationsbredde.

Forveksling

: Den kan være svær at skelne fra Butbladet Skræppe og kan også krydse med den. Men Butbladet Skræppe har blade med hjerteformet grund og blosterblade med tydelige tænder og og med tydelige bruskkorn.

Bladene ligner nærmest en mellemting mellem Kruset Skræppes og Butbladet Skræppes, men den kan kendes fra Kruset Skræppe på manglen på bruskkorn på blosterbladene, hvor Kruset Skræppe har mindre, ægformet-ovale blosterblade med tydelige bruskkorn.

Store, næsten cirkelrunde blosterblade uden tænder og bruskkorn: By-Skræppe

Trekantede bloserblade med tydelige tænder og tydelige bruskkorn: Butbladet Skræppe.

Runde til hjerteformede blosterblade med hel eller næsten hel rand og tydelige bruskkorn: Kruset Skræppe.

Krydsningen By- x Butbladet Skræppe ligner habituelt mest By-Skræppe, men har svagt udviklede bruskkorn på blosterbladene og blosterblade, hvis form ligger omtrent imellem By- og Butbladet Skræppes.

Udbredelse

: Ret sjælden på Øerne, hist og her i Jylland. Men den er sandsynligvis noget overset og forvekslet med især Butbladet Skræppe.
By-Skræppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af By-Skræppe baseret på Naturbasens observationer:
By-Skræppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

By-Skræppe - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med vindbestøvning af blomster.

Etymologi: Se Butbladet Skræppe. Longifolius betyder Langbladet. "By" hentyder til bynære voksesteder, men det har Kruset- og Butbladet Skræppe også, så det er mindre betegnende.

Levested

: Bynære voksesteder, ruderater, vejkanter m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: