Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mikael Overgaard
    Foto: Mikael Overgaard
  • Fotograf: Charlie Michl
    Foto: Charlie Michl
  • Fotograf: Hans Okkels Birk
    Foto: Hans Okkels Birk

Atlas

: Vand-Skræppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig indtil 2 meter høj, flerårig sumpplante.

Grundbladene er store og dominerende, indtil 1 meter lange og bredt lancetformede med tilspidset grund og grøn overside og bleggrøn underside.

Blomsten er af den sædvanlige skræppe-type, og de indre er blosterblade trekantede og alle er forsynede med med bruskkorn og de er næsten helrandede til ganske svagt takkede.

Vand-Skræppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Vand-Skræppe kan i reglen kendes på størrelsen og den kraftige vækst i forhold til andre arter med lignende voksesteder.

Dynd-Skræppe kan også blive en kraftig plante, men den har blade med afrundet, hjerteformet grund og helrandede indre blosteblade uden bruskkorn.

Sump-Skræppe er en spinklere plante med lancetformet-bølgede blade og indre blosterblade med kraftige tænder.

Nøgle-Skræppe er en spinklere plante med tungeformede indre blosterblade med bruskkorn.

Udbredelse

: Almindelig på Øerne og i Østjylland, mindre almindelig vest for isens hovedstilstandslinje og i Nordjylland.
Vand-Skræppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september, og er i reglen let at få øje på vegetativt.

Tidsmæssig fordeling

af Vand-Skræppe baseret på Naturbasens observationer:
Vand-Skræppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vand-Skræppe - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig summpplante med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi

Rumex er det gamle latinske navn for slægten. Hydrolapatum betyder "vand-skræppe": latin hydro=vand og lapathon="skræppe".

Det danske slægtsnavn skræppe er lidt forvirrende. På ældre og nyere danske betyder skræppe noget i retning af "kraftig urt med store grundblade" og bruges i flæng også om Hestehov, Burre m.v. "Vand-" henviser som det latinske artsnavn til voksestedet.

Levested

: Forholdsvis næringsrige steder ved søbredder, åbredder, i rørsump o.s.v. Ofte vokser den med de nedre stængeldele vanddækkede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: