Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen
  • Fotograf: Hans Dahlgaard
    Foto: Hans Dahlgaard

Atlas

: Slangeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Slangeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Udbredelse

: Naturaliseret hist og her på passende voksesteder landet over, men især på Øerne og Bornholm.
Slangeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo maj-medio juli

Tidsmæssig fordeling

af Slangeurt baseret på Naturbasens observationer:
Slangeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Slangeurt - månedlig fordeling

Levested

: Gamle haver, parker, ruderater, bynære skove

De senest indberettede arter i Naturbasen: