Græsbladet Fladbælg

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Græsbladet Fladbælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Udbredelse

af Græsbladet Fladbælg baseret på Naturbasens observationer:
Græsbladet Fladbælg - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Græsbladet Fladbælg baseret på Naturbasens observationer:
Græsbladet Fladbælg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Græsbladet Fladbælg - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: