Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten DD Hansen
    Foto: Morten DD Hansen
  • Fotograf: Helle Fogh Andersen
    Foto: Helle Fogh Andersen
  • Fotograf: Richard Ipsen
    Foto: Richard Ipsen

Atlas

: Hedemose-Dyndflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: 9-13 mm lang. Det er en bi-lignende art, med helt rødgule skinneben, antenner og rygskjold.

2. bagkropsled har iøjenfaldende orangerøde, trekantede sidepletter. Resten af bagkroppen er sort med hvidgule bagkanter på bagkropsled. De yderste fodled og basis ved lår er sorte.

Hedemose-Dyndflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Helle Fogh Andersen

Variation

: Arten varierer ikke meget.

Forveksling

: Den burde ikke kunne forveksles med andre fluer i slægten.

Udbredelse

: Det er en sjælden art, som er i tilbagegang. Den findes på Læsø. Det vurderes, at den stadigvæk kan findes på enkelte lokaliteter i Vestjylland.
Hedemose-Dyndflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra midten af maj til begyndelsen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Hedemose-Dyndflue baseret på Naturbasens observationer:
Hedemose-Dyndflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hedemose-Dyndflue - månedlig fordeling

Biologi

: Arten flyver hurtigt over åben mark og lav vegetation.

Opsøger bl.a. tørst, eng-kabbeleje og Tormentil.

Levested

: Forekommer i hedemoser, men er også fundet i andre typer af næringsfattige vådområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln, Tvåvingar: Blomflugor Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae, Uppsala 2009.

Danmarks svirrefluer (Ditera: Syrphidae) af Ernst Torp, Danmarks Dyreliv bind 6, APOLLO BOOKS, Stenstrup 1994.

Den danske rødliste 2019.

De senest indberettede arter i Naturbasen: