Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Kendetegn

: En lille hat- 1 til 3 cm bred, hvælvet til affladet med lidt nedtrykt midte. Småskællet i den midterste del, tør lidt hygrofan , gennemskinneligt i den ydre del, grøngul til brungul med mørk midte.

Lugt angives markant som brændt gummi eller museurin (!!)Andre steder som ubetydelig eller osteagtig....

Lysende grøn stok, blågrøn ved basis og ved såring. Lameller tilvoksede, middelbrede, middeltætte,- først grøgule siden mere laksefarvede.

Grøngul Rødblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Meget karakteristisk udseende, der ikke bør give tvivl, når den findes.

Forveksling

: Svær at forveksle -dog findes en meget sjælden lignende art med lamelæg sortfarvede , Gulstokket Rødblad.

Helt unge eksemplarer kan minde lidt om Vokshat, men generelt ingen forvekslingsmuligheder

Udbredelse

: Ret sjælden. En del fund nær Limfjorden og oppe i THY. Enkelt fund på Sjælland. P.t. 161 fund i Svampe atlas
Grøngul Rødblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tidlig til ret sen forekomst -fra juni til oktober

Tidsmæssig fordeling

af Grøngul Rødblad baseret på Naturbasens observationer:
Grøngul Rødblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøngul Rødblad - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Levested

: Grøngul Rødblad ynder kalkbund. Findes især på gamle overdrev sammen med f.eks Vokshatte.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe. Danmarks Svampeatlas.

De senest indberettede arter i Naturbasen: