Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Keller
    Foto: Lars Keller
  • Fotograf: Povl Jensen
    Foto: Povl Jensen
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel

Atlas

: Plagiodera versicolora overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-4,5 mm. Benene er sorte med brunlige fødder. Følehornene er korte, de inderste 5-6 led er rødlige, roden er dog ofte kun rødlig på undersiden, spidsen er sort, 8.-10. led er meget bredere end lange. Kroppen er metallisk blå eller grøn. Pronotum er fint punkteret, meget kort og bredt, ca. 3 gange bredere end langt. Dækvingerne har skulderbuler og er kun lidt længere end tilsammen brede. Punkturen er uregelmæssig, dog hist og her med en svag antydning af uregelmæssige dobbeltrækker.
Plagiodera versicolora
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jakob Sørensen

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk, men har overfladisk lighed med arter af slægten Phaedon, som dog let adskilles ved at have punktrækker på dækvingerne, længere og slankere følehorn mm.

Blågrøn ellebladbille (Plagiosterna aenea) kan måske også forveksles, men den adskilles let ved at være slankere med blandt andet smallere pronotum, der er kraftigere punkteret langs siderandene.

Udbredelse

: I Jylland fundet i alle dele på nær Nordvestjylland. På øerne er den i nyere tid kun fundet på Lolland-Falster-Møn og i Nordøstsjælland.
Plagiodera versicolora - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august

Tidsmæssig fordeling

af Plagiodera versicolora baseret på Naturbasens observationer:
Plagiodera versicolora - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plagiodera versicolora - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af pil, hvor både larven og det voksne dyr spiser bladene. Forpupningen finder sted på undersiden af bladene. Den overvintrer som voksen.

Den kan optræde i stort antal på de lokaliteter den forekommer.

Levested

: Steder med pil, ofte i nærheden af vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

en.wikipedia.org:

en.wikipedia.org...Plagiodera_versicolora

De senest indberettede arter i Naturbasen: