Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mads Tilst
    Foto: Mads Tilst
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde

Atlas

: Grønvinget Græsløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7,5 mm. Let kendelig ved metalgrønne eller metalblå dækvinger og hoved samt rødgult pronotum og rødgule ben med sorte fødder.

Følehornene er sorte med med rødgul rod. Hovedet er ret kraftigt punkteret, pronotum er finere punkteret. Scutellum er rødgult. Dækvingerne har fine punkstriber, stribemellemrummene er meget fint punkterede.

Grønvinget Græsløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Forveksling

: Den eneste art der kan forveksles er Lebia cyanocephala, der nu betragtes som uddød i Danmark. Den adskilles let ved have sort scutellum og sorte lår. Desuden er kun følehornenes rodled rødgult hos den art, mens både 1., 2. og roden af 3. led er rødgult hos Grønvinget græsløber.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. I Nordvestsjælland er arten dog ikke fundet efter 1900. En relativt sjælden art.
Grønvinget Græsløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hovedsageligt april-september.

Tidsmæssig fordeling

af Grønvinget Græsløber baseret på Naturbasens observationer:
Grønvinget Græsløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grønvinget Græsløber - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever som parasit på puppen af bladbillen Chrysolina varians, som lever på arter af perikon. Yngler i foråret.

Levested

: Lever på enge, i skovlysninger og på overdrev. Den foretrækker lokaliteter med høj vegetation af græsser og er grundet artens biologi afhængig af forekomsten af perikon på lokaliteten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: