Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Ahasverus advena overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,3 mm. Mere eller mindre ensfarvet rustrød, dækvingerne er ofte lidt lysere end hovedet og pronotum.

Oversiden er fint nedliggende behåret. Følehornene har en tydelig 3-leddet kølle, 9. led er smallere end 10. led. Hovedet mangler stort set tindinger bag øjnene, idet halspartiet starter brat umiddelbart bag ved øjnenes bagrand. Hovedet og pronotum er fint punkterede.

Pronotum er omtrent en halv gang bredere end langt, med svagt rundede sider, som er meget fint og utydeligt karvede. Forhjørnerne har et afrundet fremspring. Baghjørnerne er ret skarpe.

Dækvingerne har fine punktrækker.

Ahasverus advena
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Familiens andre arter ser væsentligt anderledes ud og bør ikke kunne forveksles. Se en billedoversigt over slægterne her: danbiller.dk...Silvanidae

De største forvekslingsmuligheder vil være Cryptophagus og Micrambe. Cryptophagus kan ofte findes samme steder som Ahasverus advena, men alle slægtens arter adskiller sig ved at have en fin udstående tand på pronotums sider omkring midten. Micrambe mangler denne tand. Hos begge slægter er pronotums forhjørner anderledes formet. Mange af arterne har kraftigere punktur på forkroppen og længere behåring. Derudover er dækvingernes punktur uregelmæssig hos alle arter. Afstanden mellem pronotums bagrand og dækvingernes forrand er tydeligt mindre hos de fleste af arterne.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland og Bornholm.
Ahasverus advena - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan antageligt findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Ahasverus advena baseret på Naturbasens observationer:
Ahasverus advena - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ahasverus advena - månedlig fordeling

Biologi

: Arten findes indendørs i kornvarer eller i det fri i gærende flisbunker, skimlet hø, halmballer og lignende.

Levested

: Se ovenstående.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: