Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Prionychus ater overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 12-14 mm. Kroppen er sort. Følehornene og benene er sorte, sidstnævnte med brunlige fødder.

Kroppen er oval og ret hvælvet med kort mørk behåring, som er ret utydelig. Pronotum er omtrent halvcirkelformet, over dobbelt så bredt som langt og ca. så dobbelt så bredt som hovedet. Punkturen er ret fin og tæt.

Dækvingerne har tydelige punktstriber, stribemellemrummene er fint og ret tæt punkterede.

Følehornene er 11-leddede, ret korte og brede.

Prionychus ater
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Slægterne Allecula og Melandrya, som kan findes samme steder, adskilles let ved at være meget smallere.

Hønseribille (Alphitobius diaperinus) kan måske forveksles, men den er også smallere og har meget kortere følehorn. Desuden lever den ikke i det fri, men indendørs i foderrester og andet organisk materiale.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Vest- og Sønderjylland samt Bornholm.
Prionychus ater - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra sidst i maj til starten af august

Tidsmæssig fordeling

af Prionychus ater baseret på Naturbasens observationer:
Prionychus ater - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Prionychus ater - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i tørt smuld og ved i gamle løvtræer. Det voksne dyr kan findes under bark og kommer på lune sommeraftener frem på værtstræet.

Levested

: Ældre løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: