Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf:
  Foto:
 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang
 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Rundlobet Bjørneklo er ret let kendelig på bladformen: de runde lober og fraværet af de grove takker, som findes hos de andre arter i slægten.

Atlas

: Rundlobet Bjørneklo overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten har også været kaldt Rundløvet Bjørneklo.

Den bliver ikke så høj som Kæmpe-Bjørneklo, næppe mere end 1,5 meter. Den afviger tydeligt fra andre danske arter i slægten ved at have blade uden de spidse flige, som Kæmpe-, Hårfrugtet- og underarterne af Almindelig Bjørneklo har. I stedet har bladene brede, butte lapper. Hele bladranden er dog fintandet.

Stænglen er bemærkelsesværdig svagthåret til næsten hårløs og varierende rødplettet.

Frugterne ligner meget Hårfrugtet Bjørneklos og har som disse 4 ret brede oliekanaler. De er svagt dunhårede.

Rundlobet Bjørneklo
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Jensen

Forveksling

: I sin typiske form er arten ret let at kende på bladene runde lober. Det er usikkert, om den krydser med andre arter: Kæmpe- hhv. Hårfrugtet Bjørneklo.

Udbredelse

: Den er fundet på en halv snes lokaliteter, de fleste i København og omegn.

Den er indslæbt, formentlig fra Østeuropa/Rusland.

Rundlobet Bjørneklo - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer senere end Kæmpe- og Hårfrugtet Bjørneklo.

Tidsmæssig fordeling

af Rundlobet Bjørneklo baseret på Naturbasens observationer:
Rundlobet Bjørneklo - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rundlobet Bjørneklo - månedlig fordeling

Biologi

: Den har insektbestøvning af blomsterne. Frøene spredes ved vindslyngspredning som for de andre arter i slægten.

Rundlobet Bjørneklos artsstatus er ikke ganske afklaret. - Den kan være en mere eller mindre stabiliseret artshybrid mellem andre arter i slægten.

Levested

: Ruderater o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Niels Faurholdt og Hans Hinke

Dansk Botanisk Forenings blad Urt 2007:3:

Rundlobet Bjørneklo i København - men hvor længe?

Nordiske Skærmplanter. Niels Furholdt og Jens Christian Schou. Dansk Botanisk Forenings Forlag 1. oplag 2004. ISBN 87-990006-0-1.

Flora Nordica 6. Thymelacaceae-Apiaceae. Redaktion Arne Andersberg, Bengt Jonsell og Thomas Karlsson. Mange forfattere. Stockholm 2010. ISBN 978-91-86510-61-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: