Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist

Kendetegn

: Vingefang: 35-51 mm. Stor Lavspinder har som voksen kønsdimorfi, hvilket betyder at de to køn er meget forskellige i udseende. Hunnen er klart den største, med et vingefang på op til 51 mm. Dens forvinger er gule med to sorte pletter, bagvingerne er hvide eller flødefarvede. Hannen, som er noget mindre end hunnen, har lysegrå forvinger, som langs vingesømmet er mørkegrå. Ved forvingeroden har den desuden et mindre sort og orange område. Bagvingerne er som hos hunnen hvidlige til flødefarvede. Forkroppen er orange.

For begge køn er det i øvrigt gældende, at begge vingepar er meget smalle, hvilket er et godt kendetegn for alle lavspindere.

Stor Lavspinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Kan ved første øjekast ligne et par af de andre lavspindere i udseende, men Stor Lavspinder er mindst dobbelt så stor som disse.

Udbredelse

: Arten har i Danmark ofte været en ret sjælden art, der periodevis har haft bestande, men ofte har den kun været her på træk. I de senere år har den dog fået etableret en fast bestand på Lolland-Falster-Møn, Sydfyn og Bornholm, og den ses regelmæssigt længere "oppe" i landet.
Stor Lavspinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver i juli-september, larven kan findes overvintrende fra september til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Lavspinder baseret på Naturbasens observationer:
Stor Lavspinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Lavspinder - månedlig fordeling

Biologi

: Imago, som er meget sløv, og ofte "spiller død" når den forstyrres, kommer ivrigt til lyslokning. Hunnen ses undertiden på sukkerlokning, også selvom den har reducerede munddele, og derfor ikke kan indtage føde.

Larven lever overvintrende på flere forskellige laver på enten nåle- eller løvtræer. I Danmark foretrækker den tilsyneladende laver på Skovfyr.

Levested

: Arten findes på et bredt udvalg af forskellige biotoper, men kræver dog tilstedeværelse af laver på enten løv- eller nåletræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: