Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Kasper Nyberg
    Foto: Kasper Nyberg

 Figur

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Synanthedon flaviventris er en lille glassværmer, med et vingefang på ca. 16-18 mm. Forvingens midtplet er skrå udadtil og yderste glasfelt bliver derved smalt.

Pileglassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Nyberg

Forveksling

: Arten ligner mest Ribsglassværmer (Synanthedon tipuliformis) men flaviventris kendes på at den har sorte skulderdække, mens Ribsglassværmerens skulderdække er gule.

Udbredelse

: Synanthedon flaviventris blev først fundet på Bornholm i 1967. Siden er den fundet flere steder på øen samt på Anholt. I Sverige er arten fundet langs Hallands kyst, så Fibiger og Svendsen (1981) mener, at den skulle kunne findes andre steder f.eks. i Østjylland og på øerne i Kattegat.
Pileglassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Synanthedon flaviventris har flyvetid fra begyndelsen af juni indtil slutningen af juli. Bedste tidspunkt angives at være ca.10. juli. Arten kan kætjses mens den flyver i solskin over Krybende Pil men den kan også søges på blomster i nærheden, f.eks. Blåmunke.

Hannen kan lokkes ved hjælp af to feromoner, der hænges op sammen: ’MYO’ + ’TIP’. Den voksne sommerfugl kommer til feromon i tiden fra kl. 13-17.

Tidsmæssig fordeling

af Pileglassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Pileglassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pileglassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 2-årig og lever i Krybende Pil, Øret Pil og Seljepil. Ægget lægges kun på tynde grene, og larven laver inden første overvintring en lille tunnel rundt om grenen, under barken. Året efter borer den sig ind i selve veddet og danner en galle med larvefnuller. Gallen er mere langstrakt end galler fra poppelbukke og snudebiller.

Levested

: Arten findes især, hvor der er bevoksninger af krybende Pil, f.eks. i klitområder. Desuden kan den forekomme på Øret Pil og Seljepil på mere frodig jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

Danske natsommerfugle. Dansk Faunistisk Bibliotek Bind 1. 1981. Michael Fibiger & Poul Svendsen

De senest indberettede arter i Naturbasen: