Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Jan Beyer-Jensen
    Foto: Jan Beyer-Jensen
  • Fotograf:  Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen

Kendetegn

: Vingefang: 50-80 mm. Forvingerne hvide med et brunt mønster. Bagvingerne røde med store blå pletter, der har en slags ujævn sort ring omkring sig.

Larven er fuldt udvokset op til 65 mm lang og kraftigt behåret. Den er sort med rød-gule længdelinjer til at starte med, mens den fuldt udvoksede larve er sort med hvide vorter og rustrøde hår foran og på siderne, samt grå hår på resten af ryggen.

Brun Bjørnespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Allan Kristensen

Variation

: Der kan være tydelig variation hos Brun bjørnespinder.

F.eks. kan der forekomme individer, hvor forvingerne er hvide med en sort kant ude i enden, og kroppen er rød ligesom bagvingerne, hvor der kan anes svage gule pletter, mens andre har helt brune forvinger og forkrop, mens bagvingerne og bagkroppen er helt sorte.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med nogen anden dansk art.

Udbredelse

: Almindelig over det meste af landet.
Brun Bjørnespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hvornår de forskellige stadier i Brun bjørnespinders liv kan findes, afhænger af, om det er et koldt eller varmt år. Som regel kan æggene findes fra ca. juni til juli. Larven kan findes året rundt undtagen fra ca. midt i juni til midt i juli. Puppen findes fra omkring maj til juni-juli, og den voksne ses fra maj til august. Den flyver om natten på alle mulige lokaliteter.

Tidsmæssig fordeling

af Brun Bjørnespinder baseret på Naturbasens observationer:
Brun Bjørnespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brun Bjørnespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Stor og kraftig bjørnespinder, der med sine tydelige advarselsfarver viser, at den er ubehagelig at spise.

Larven kan ligesom den voksne give en ubehagelig kløe, hvis man holder den.

Om efteråret spinder larven sine lange hår ind i en brun kokon, som den overvintrer i.

I maj når vejret er blevet lunere, forpupper larven sig inde i kokonen.

Omkring sidst i juli kryber den voksne sommerfugl ud.

Larven er generalist og truffet på en lang række foderplanter, bl.a. røllike, mjødurt, vejbred, galtetand, nellikerod, nælde, syre og et bredt udvalg af vedplanter såsom tjørn, rose, pil, æble, ribs og poppel.

Levested

: Skove og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Leif Lyneborg: Sommerfugle i farver 2. 1975

De senest indberettede arter i Naturbasen: