Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Troels Ingemann
    Foto: Troels Ingemann
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone

Kendetegn

: Vingefang 75-95 mm. Forvingen kraftigt mønstret i lyse og mørkegrå camouflagemønstre. Bagvingen med karakteristisk øjenplet på orangerød baggrund.

Larven er grøn med 7 lyse subdorsale skrålinier, hvoraf den sidste fører ud i halespidsen. En 8. linie ligger på langs af larven og når hovedet! Overalt er larven spættet med små hvide knaster.

Hovedet er turkisgrønt med en tydelig gul linie fra issen og lodret ned foran øjefacetterne (stemmata). Thorakalben lyserøde. Prolegs som larvens øvrige farve. Spiraklerne hvide med rød kant.

Aftenpåfugleøje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Variation

: Ingen særlig variation

Forveksling

: Ikke mulig at forveksle p.g.a. øjenpletterne.

Larven kan forveksles med Lindesværmer (som dog kun har de 7 skrålinier - ikke den 8.) - og Lindesværmer har desuden et 3-farvet mærke i enden (som det tyske flag).

Larven ligner også Poppelsværmer, men kendes fra denne som Hoffmeyer skriver (omskrevet): Grøn med hvide længdestriber, ikke gule som hos Poppelsværmer. Hornet er blåt, ikke grønt som hos Poppelsværmer.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig over hele landet.
Aftenpåfugleøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra midt i maj til midt i juli. Larven dukker op lidt senere.

Tidsmæssig fordeling

af Aftenpåfugleøje baseret på Naturbasens observationer:
Aftenpåfugleøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aftenpåfugleøje - månedlig fordeling

Biologi

: Overvintrer som puppe. Øjenpletten tjener til advarsel og vises frem, når sommerfuglen føler sig truet.

Larven lever på pil og slåen, men især på bævreasp

Levested

: Findes overalt i Danmark, især dog talrig i fugtigere områder og i skovkanter i blandingsskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hoffmeyer, Skinner

De senest indberettede arter i Naturbasen: