Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Hvass Madsen
    Foto: Ole Hvass Madsen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Kendetegn

: Vingefang: 25-29 mm. Han - grundfarven er gul. For- og bagvinge med tætte orange stænk og orange ribber. Forvingens mellemlinier er mørkt grålige; den indre, der har enkelte violet-skinnende skæl, danner en jævn bue fra kant til rand, den ydre uregelmæssigt bugtet. Sømfeltet er næsten helt violetagtigt gråt udfyldt. En lille sort midtprik ses på for- og bagvinge.

Hun - grundfarven er blegt gul. Ret tætte orange stænk i forvingens rodfelt og på bagvingen, samt betydeligt færre i forvingens mellemfelt. Mellemlinjerne er brunlige, den ydre mere bugtet end hos hannen. Sømfelt og midtprikker som hos hannen.

Ses kun sjældent i dagslys.

Mørkbræmmet Spidsmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Forveksling

: Epione repandaria.

Udbredelse

: Arten er ikke fundet i Nordvestjylland, og den er fundet meget enkeltvist i Vestjylland, Nordvestsjælland, Sydsjælland og på Fyn. I resten af landet optræder den lokalt, men den kan være almindelig på egnede biotoper, særlig på Falster, Bornholm og i det nordlige Jylland.

Den forekommer i alle vore nabofaunaer, men i Storbritannien, Holland og Nordtyskland lokalt og spredt. Dens forekomst synes at være mere jævn i Skandinavien (op til Vesterbotten), Finland og Balticum.

Mørkbræmmet Spidsmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver om natten fra juni og ind i august i skove, skovkanter og krat.

Tidsmæssig fordeling

af Mørkbræmmet Spidsmåler baseret på Naturbasens observationer:
Mørkbræmmet Spidsmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mørkbræmmet Spidsmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra maj til juli især på Bævreasp. Overvintringen sker som æg, og forpupningen finder sted mellem sammenspundne blade. Hunnen ses betydeligt sjældnere end hannen.

Levested

: I skove og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Dyreliv, bind 2 - Nordens Målere, v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Danmarks sommerfugle, v/Top-Jensen og Fibiger, Østermarie 2009.

Skat Hoffmeyer: De danske målere, Århus 1966.

De senest indberettede arter i Naturbasen: