Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kitty Kastalag Petersen
    Foto: Kitty Kastalag Petersen
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura
  • Fotograf: Kim Petersen
    Foto: Kim Petersen

Kendetegn

: Vingefang 25-28 mm. Luctuata betyder /den der sørger/ og arten har fået navnet på grund af den overvejende sorte grundfarve. Forvingen mørkt brun fra roden til ydre mellemlinje, mørkest i mellemfeltet hvor en sort midtplet lige kan anes. Uden for mellemfeltet et bredt, hvidt bånd med en ofte ret utydelig brun midterlinje. Bagvingen som forvingen, men det hvide bånd er bredere og uden midterlinje, og det mørke felt ved roden er ofte iblandet hvid bestøvning. Frynserne på for- og bagvinge er tavlede, mørkt brune og hvide.
Sørgemåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Variation

: Ingen.

Forveksling

: Måske flere målere med sort-hvide farvekombinationer.

Udbredelse

: Arten er fundet spredt i landet, men noget lokalt - sjældent i Jylland og aldrig i Nordveswtjylland.

På nogle lokaliteter optræder den talrigt. Den blev fundet første gang i 1944 ved Rønne på Bornholm og har siden været under udbredelse - men i dag er den i tilbagegang.

Sørgemåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver om natten og i skumringen. 1. generation fra medio maj til ultimo juni og 2. generation fra primo august til primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Sørgemåler baseret på Naturbasens observationer:
Sørgemåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sørgemåler - månedlig fordeling

Biologi

: Den er larve i juni-juli og igen i september, og findes på artens foderplanter: smalbladet gederams og dueurt. Arten overvintrer som puppe i jorden.

Levested

: Findes i skovkanter og lysninger, især på rydninger efter granbevoksninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou, Nordens Målere (Danmarks dyreliv, bind 2), København og Svendborg 1984.

Morten Top-Jensen og Michael Fibiger: Danmarks sommerfugle. Østermarie, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: