Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Svend Erik Mikkelsen
    Foto: Svend Erik Mikkelsen
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken

Atlas

: Grønåret Kålsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 37-48 mm.

Hannen i 1. generation: Vingeoversiderne er helt hvide, dog undtaget forvingespidsen, som er sort. Dertil kan man på oversiden ane de tydelige grønne årer på undersiden, som har givet sommerfuglen sit navn. Hunnen ser ligeså ud, men den er noget svagere tegnet. Desuden har den et par ekstra pletter på forvingerne, og en enkelt på bagvingerne.

I 2. generation har hannen fået en enkelt sort plet på forvingerne, mens hunnens pletter og forvingespids er blevet mere markante. Derudover er begge køn blevet noget større.

Grønåret Kålsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Linden

Variation

: Grønåret Kålsommerfugl er en art der varierer meget. Den kan have et højere eller lavere antal af pletter og dens grønne årer kan være mindre markante. Vingeårerne på oversiden kan være meget fremtrædende end normalt, de kan endda være brune, gule, eller røde.

Forveksling

: Grønåret Kålsommerfugl kan forveksles med Stor Kålsommerfugl, Grønbroget Kålsommerfugl og Lille Kålsommerfugl. Stor Kålsommerfugl er dog langt større og har ikke de grønne årer på vingeundersiderne. Lille Kålsommerfugl er af samme størrelse, men mangler ligeledes de grønne årer. Grønbroget Kålsommerfugl er også af samme størrelse, men har en grønbroget underside. Dertil er oversiden på dens forvingespids dækket af flere runde, delvist sammenvoksede pletter, som hos Grønåret Kålsommerfugl blot er én hel plamage.

Bemærk at flere også forveksler arten med Sortåret Hvidvinge, især fra oversiden.

Udbredelse

: Grønåret Kålsommerfugl er almindelig overalt i hele Danmark.
Grønåret Kålsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger i april-oktober, larven kan findes i juni-juli og senere i september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Grønåret Kålsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Grønåret Kålsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grønåret Kålsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Grønåret Kålsommerfugl er blandt de absolut almindeligste dagsommmerfugle i Danmark. Flugten er rolig, selv hos opskræmte individer. Man finder ofte arten, når den suger blomsternektar på forskellige planter i haven. Undertiden kan specielt hannerne optræde i antal sammen, på steder med fugtig eller direkte mudret jord, hvorfra de suger mineraler.

Larven lever på planter som Løgkarse, Engkarse, Vandkarse og Vejsennep. Kun meget sjældent tages kål i brug som foderplante.

Levested

: Grønåret Kålsommerfugl kan optræde på et utal af forskellige levesteder, da den næsten ikke stiller krav til disse.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: