Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Kendetegn

: Længde: Ca. 3,5-4 mm.

Hovedet er sort. Pronotum er brungult med et sort parti ved forranden samt 3 sorte pletter ved bagranden. Halvdækvingerne er overvejende gennemsigtige, således at den delvist sorte og grønne bagkrop normalt kan skimtes igennem. Benene og følehornene er bleggule med mørke pletter, sidste følehornsled er sort.

Følehornene og benene er lange og slanke, førstnævnte omtrent så lange som kroppen. Hovedet er stærkt hvælvet mellem øjnene. Pronotum er bagtil stærkt hvælvet med en køl i hver af de 3 sorte pletter. Scutellum har en bagudrettet torn.

Krageklotæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: En meget karakteristisk art, som ikke bør kunne forveksles.

Udbredelse

af Krageklotæge baseret på Naturbasens observationer:
Krageklotæge - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Krageklotæge baseret på Naturbasens observationer:
Krageklotæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krageklotæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på krageklo, særligt hvor planten vokser på meget sandet bund. Det voksne dyr overvintrer og parringen finder sted i foråret. Den nye generation er fuldt udviklet omkring august.

Levested

: Overdrev, ruderater og andre sandede lokaliteter med værtsplanten. Ofte kystnært.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jensen-Haarup, A.C. 1912. Tæger. Danmarks Fauna, bd. 12.

www.britishbugs.org.uk...gampsocoris_punctipes

De senest indberettede arter i Naturbasen: