Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Roland Therkildsen
    Foto: Ole Roland Therkildsen
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø

Kendetegn

: Vingefang. 39-47 mm. Forvingerne er mørkegrå med mange sorte, bølgende streger, og en tydelig, hvid plet. Bagvingerne er ensfarvede lysegrå. Kroppen er meget kraftig.
Guldhornet Uglespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Carsten Pedersen

Forveksling

: Kan svært forveksles med en anden halvspinder, Tethea or ("Or-Halvspinder"), men denne har et noget mindre vingefang, og har langt fra flavicornis kraftige forkrop. Desuden er der en del småforskelle i vingetegningerne, og de to arters flyvetid overlapper kun i en uges tid, midt i maj.

Udbredelse

: Arten er aldrig fundet i Vestjylland, og er meget fåtallig i Sønder- og Nordjylland, og på Fyn. I resten af landet er den meget almindelig, og ofte hyppig.
Guldhornet Uglespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flavicornis flyver fra sidst i marts til midt i maj. Larven kan findes i maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Guldhornet Uglespinder baseret på Naturbasens observationer:
Guldhornet Uglespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Guldhornet Uglespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Arten findes tit siddende på lygtepæle om foråret, da den tiltrækkes kraftigt af lys. Larven lever på birk.

Levested

: Arten findes på et bredt udvalg af lokaliteter, lige fra tætte birkeskove til åbne heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: