Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Mikael Overgaard
    Foto: Mikael Overgaard
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen

Kendetegn

: Vores suverænt største art af blodbier. Alene af den grund er det også en af de eneste blodbier, der uden vanskeligheder kan bestemmes. Hunnerne er omkring 11-14 mm, hannerne lidt mindre 10-14 mm. Bagkroppen er overvejende rød. Hovedet er meget bredt og vingerne stærkt formørkede. Benene er sorte. Hunner og hanner er meget ens, men behåringen i ansigtet er overvejende mørk hos hunnerne, mens den er hvid hos hannerne. Hannerne har ofte en sort basalplet på første bagkropsled.
Stor Blodbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: else dilbjerg

Variation

: Ingen nævneværdig variation.

Forveksling

: Kan på baggrund af størrelsen og de stærkt formørkede vinger, ikke forveksles med andre danske blodbi-arter.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele landet og kendt fra alle distrikter (undtagen Lolland, Falster og Møn). Den er som sagt først indvandret i halvfjerdserne.
Stor Blodbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Overvintrende hunner ses fra marts til juni. Den nye generation med hanner ses fra juli til september.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Blodbi baseret på Naturbasens observationer:
Stor Blodbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Blodbi - månedlig fordeling

Biologi

: Er parasit på vår-silkebien (Colletes cunicularis). Halictus quadricinctus nævnes også som en mulig værtsart, i periode hvor hovedværten ikke flyver. Stor blodbi yngler i sandede jorde. Arten blev registret som ny for landet i 1970´erne. Siden er den blevet udbredt over stort set hele landet. Dens værtsart, vår-silkebi er da også en meget almindelig forårsart i Danmark.

Levested

: Blomsterrige biotoper, med sandede jorde til redesteder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., A. Müller & R. Neumeyer, 1999. Apidea 2. Colletes, Dufourea, Hylaeus, Nomia, Nomioides, Rhophitoides, Rophites, Sphecodes, Systropha. Fauna Helvetica 4: 1-219.

Bogusch, P. Straka, J. 2012. Review and identification of the cuckoo bees of central Europe (Hymenoptera: Halictidae: Sphecodes). Zootaxa 3311: 141

Lomholdt, O. 1977. De danske blodbier, Sphecodes. Entomologiske Meddelelser Bd. 45, hft. 2 (1977) 99-108

Madsen, H. B. & I. Calabuig, 2011. Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 79: 85-115.

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: