Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Karsten Schnack
    Foto: Karsten Schnack
  • Fotograf: Steen Kryger
    Foto: Steen Kryger

Kendetegn

: Vingefang 14-17 mm. Grundfarven er lysegrå eller hvid. Dertil kommer en række mørkere skråstriber på forvingerne.
Evighedsblomst-Pragtugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Schnack

Variation

: Arten varierer næsten ikke.

Forveksling

: Minutata kan ikke forveksles med andre ugler i Danmark. Mange vil dog helt overse denne lille art eller tro at det drejer sig om et møl (micros).

Udbredelse

: Den mest kendte forekomst er på Djursland, hvor der er mange fundsteder. Desuden egnen omkring Silkeborg og langs Nordjyllands østkyst. På Fyn er den fundet strejfende langs kysterne, men nu muligvis kun på Fynshoved. På Sjælland og Lolland-Falster-Møn findes den især langs kysterne. Udbredt på Bornholm. Hvor foderplanten findes, er minutata ofte meget talrig. Der forekommer dog også enkeltfund helt uden for de sædvanlige områder med Gul evighedsblomst.
Evighedsblomst-Pragtugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sommerfuglen flyver fra midten af juli til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Evighedsblomst-Pragtugle baseret på Naturbasens observationer:
Evighedsblomst-Pragtugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Evighedsblomst-Pragtugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever kun på Gul evighedsblomst (Helichrysum arenarium), som er relativt sjælden i Danmark. Den spinder plantens blade sammen. Larven skulle være tyk og grøn.

Den voksne sommerfugl flyver om dagen lavt henover foderplanterne og sætter sig ofte til hvile på dem. Den virker hvidlig under flugten. Fotografer kan godt vifte den forsigtigt op igen for at få den til at sætte sig i en bedre position på blomsten. Den skal nok blive ved foderplanterne. Minutata kommer også til lyslokning om natten, men ikke så ivrigt.

Levested

: Arten er knyttet til udbredelsen af foderplanten, Gul evighedsblomst. Den findes derfor på meget tørre overdrev, grusgrave, strandenge og vejskrænter, hvor foderplanten trives. På Glatved Strand (Djursland) er foderplanten nu fåtallig, men den har heldigvis bredt sig til mange vejskråninger omkring Glatved by.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske ugler. Skat Hoffmeyer. Flere udgaver.

Colour Identification Guide to Moths of the British Isles. Bernard Skinner. 1984

Fundlister, Lepidopterologisk Forening.

Eublemma minutata hed tidligere Porphyrinia paula (se Hoffmeyer) eller Eublemma noctualis (se Skinner).

De senest indberettede arter i Naturbasen: