Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

Kendetegn

: Hannen: Vingefang 33-42 mm. Grundfarven gul, bagvingen blegest. På forvingen tydelig brunlig bestøvning, på bagvingen svagere. Brungrå mellemlinjer. På forvingen en svag, stregformet grålig midtplet, på bagvingen en tydeligere, mindre og rund midtplet. I forvingens sømfelt en mere eller mindre regelmæssig tværrække af grålige pletter, der dog ret ofte kan mangle.

Hunnen: Længde af den reducerede forvinge ca 2 mm. Vinger og krop brune med sort iblanding, på bagkroppens rygside to rækker af sorte prikker.

Guldgul Frostmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Bloch

Variation

: Forvingens sømfelt kan variere i, hvor tydelig tværrækken af grålige pletter er.

Forveksling

: Kan især forveksles med Stor Frostmåler - Erannis defoliaria, der flyver samtidigt, men dog har et mere uroligt forløb af ydre mellemlinje og i mindre grad med Grågul frostmåler - A. marginaria, som dog flyver sen vinter/tidligt forår i stedet.

Udbredelse

: Kendt fra alle distrikter. Arten er udbredt og almindelig; af og til optræder den i antal.
Guldgul Frostmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra primo oktober til medio november.

Tidsmæssig fordeling

af Guldgul Frostmåler baseret på Naturbasens observationer:
Guldgul Frostmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Guldgul Frostmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i maj-juni på forskellige løvtræer, blandt andet på bøg (Fagus), eg (Quercus), birk (Betula), el (Alnus), pil (Salix) samt frugttræer. Arten overvintrer som æg, og forpupningen finder sted i jorden.

Hannen: Kan tages på lys, eller den kan findes om dagen.

Hunnen: Kan findes på grene og stammer om natten. Desuden kan arten findes som larve.

Levested

: Løvskove, krat, markhegn og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens målere s. 227.

De senest indberettede arter i Naturbasen: