Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Nicki Justenborg
  Foto: Nicki Justenborg
 • Fotograf: Hjalte Kjærby
  Foto: Hjalte Kjærby
 • Fotograf: Jonas Jørgensen
  Foto: Jonas Jørgensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Den gule overgump er et vigtigt kendetegn for gulirisk.

Svær at bestemme!

Forveksles MEGET nemt med Grønsisken. Se under forveksling.

Kendetegn

: Gulirisk er en relativ sjælden sommergæst i Danmark. Den er lille med en længde på 11-12 cm. Ryg, bug og flanker er stribede. Næbbet er kort og mørkt. Et vigtigt kendetegn er den gule overgump som er kraftigst ved hannen (Figur 1), samt den ensfarvede hale uden gule halesider (som hos grønirisk og grønsisken). Hannen har en klar gul pande, gult bryst og gul stribe der omkranser en mørk kind med lys midterplet. Hunnen er mere mat i farverne.

Sangen minder lidt om klirrende glasskår der bliver ved i en strøm af fnidrende og klirrende toner. Gulirisk synger oftest fra toppen af et græntræ eller højt siddende på antenner eller lign.

Gulirisk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Forveksling

: Kan forveksles Grønirisk og især med Grønsisken.

Grønirisk er en meget kraftigere, større fugl med et markant næb, og tjekker man lige billederne af denne art, er det nemt at se forskel mellem Grønirisk og Gulirisk: www.naturbasen.dk...groenirisk.

Grønsisken har tydelige vingebånd, et relativt langt spidst næb og gult på siden af halen, altså modsat Gulirisk som har et kort næb, et utydeligt vingebånd og er uden gult på siden af halen. Se Grønsisken her: www.naturbasen.dk...groensisken

Udbredelse

: Almindelig I Sydeuropa, men en sjælden yngle- og trækfugl I Danmark.
Gulirisk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses i Danmark mellem april og oktober, men træffes oftest på træk forår og efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Gulirisk baseret på Naturbasens observationer:
Gulirisk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulirisk - månedlig fordeling

Biologi

: Hunnen bygger reden alene.

Levested

: Gulirisk træffes oftest i parker, i haver og i kulturlandskaber med nåletræer.

De senest indberettede arter i Naturbasen: