Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen
  • Fotograf: Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen
  • Fotograf: Gert S Laursen
    Foto: Gert S Laursen

Kendetegn

: 12-14 cm, vingefang 20-27 cm, vægt 19-25 g. Spinkel gråbrun spurvefugl. Grå underside og brunlig overside. Kastanjebrun isse. Hvid kind med sort plet. Kønnene er ens og kan ikke skelnes.
Skovspurv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Variation

: Ingen

Forveksling

: Gråspurv. Gråspurven har grå isse og mangler den sorte kindplet. Jernspurv. Jernspurven har betydeligt mindre næb, er mere spinkel og har ikke sort kindplet.

Udbredelse

: Hele landet. Udbredt i Europa undtagen det nordligste Skandinavien og i Asien undtagen Indien.
Skovspurv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året, men mindre trækbevægelser ses forår og efterår, sandsynligvis af ungfugle.

Tidsmæssig fordeling

af Skovspurv baseret på Naturbasens observationer:
Skovspurv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovspurv - månedlig fordeling

Biologi

: Skovspurven får 2-3 kuld om året. 4-6 æg, udrugning 14 dage, ungerne flyvefærdige efter 14 dage.

Som hos gråspurven dannes par for hele livet. Om vinteren kan skovspurvene ses siddende tæt sammen for at holde varmen. Ses ofte på foderbrættet. Fouragerer i større eller mindre flokke.

Lever af frø, insekter og edderkopper.

Levested

: Fouragerer mest i det åbne land, men kan også ses nær huse og parker.

De senest indberettede arter i Naturbasen: