Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Riehn Andersen
    Foto: Claus Riehn Andersen
  • Fotograf: Claus Riehn Andersen
    Foto: Claus Riehn Andersen
  • Fotograf: Claus Riehn Andersen
    Foto: Claus Riehn Andersen

Kendetegn

: 12-13 cm, vingefang 26-29 cm, vægt 13-14 g. Matbrun på oversiden og hvid på undersiden med et tydeligt brunt brystbånd. Digesvalen er den mindste af de tre danske svalearter.
Digesvale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Sven Aage Hansen

Variation

: Ingen

Forveksling

: Landsvale, bysvale. Landsvalen har lang hale og bysvalen mangler det brune bånd på brystet.

Udbredelse

: Hele landet. Udbredt i Europa, Mellemøsten, nordlige Asien og Nordamerika. De danske digesvaler overvintrer i det vestlige og centrale Afrika.
Digesvale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April til september

Tidsmæssig fordeling

af Digesvale baseret på Naturbasens observationer:
Digesvale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Digesvale - månedlig fordeling

Biologi

: Koloniruger. Kolonierne kan indeholde op til 1000 reder. Reden graves ind i skrænten og etableres for enden af et 50-100 cm langt rør.

4-7 æg, udrugning 12-16 dage, flyvefærdige efter ca 19 dage. 1-2 kuld om året afhængigt af fødegrundlaget og hvornår de ankommer om foråret.

Lever af insekter der fanges i luften.

Levested

: Åbne områder med sand- og lerskrænter.

De senest indberettede arter i Naturbasen: