Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf:  Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen

Kendetegn

: 13-15 cm, vingefang 25-29 cm, vægt 15-20 g. Blåsort hoved og ryg. Hvid underside og markant og tydelig hvid overgump. Fjerklædte fødder.
Bysvale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Variation

: Ingen

Forveksling

: Landsvale, digesvale. Landsvalen har lang hale og rødbrun pande. Digesvalen har tydeligt brunt brystbånd.

Udbredelse

: Hele landet. Antallet kan variere en del fra år til år, men bestanden menes stabil set over længere perioder. Talstærk og udbredt i hele Europa og Asien og i det nordvestlige Afrika.
Bysvale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Bysvale baseret på Naturbasens observationer:
Bysvale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bysvale - månedlig fordeling

Biologi

: Bysvaler er kolonirugere og rederne kan på det nærmeste sidde oveni hinanden. I modsætning til landsvaler har bysvalerne kun et lille hul ind til reden.

Bysvaler får to kuld om året, 4-6 æg, rugetid 12-16 dage og ungerne er flyvefærdige efter tre uger.

Samles i store flokke inden efterårstrækket. Overvintrer i det centrale og sydlige Afrika.

Levested

: Nær bygninger, hvor den placerer rederne. Lever naturligt i bjerge og klipper, men har tilpasset sig mennesker og bygninger og reder findes næsten udelukkende på bygninger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: