Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Stor Svampebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. Benene og følehornene er rødlige, sidstnævnte med mørkere 6.-10. led. Hovedet er rødligt, pronotum og dækvingerne er sorte, sidstnævnte med 2 store rødlige pletter på hver dækvinge, hvoraf den ene er placeret bag ved skulderen og den anden foran spidsen.

Kroppen er ret bred. Følehornene er jævnt fortykkede mod spidsen. Pronotum er ikke tilsmalnet bagtil, men stærkt tilsmalnet fremefter. Dækvingerne har regelmæssige punktrækker.

Stor Svampebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn M. Hansen

Forveksling

: Kan overfladisk ligne flere af slægtens øvrige arter (Mycetophagus), men de fleste er tydeligt smallere og mindre, og ingen har kombinationen af rødligt hoved, sort pronotum og sorte dækvinger med store og nogenlunde runde pletter. De bør derfor ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. Den er udbredt og ret almindelig.
Stor Svampebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, men overvintrende dyr kan også findes i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Svampebille baseret på Naturbasens observationer:
Stor Svampebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Svampebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet løvtræer, hvor den primært lever på Skællet Stilkporesvamp og Svovlporesvamp.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: