Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen

Kendetegn

: Gullighvid ret kraftig tårnformet og spids skal. Hver vinding er forsynet med en enkelt række knudrede fortykkelser. På den nedre vinding kan der dog være 2-3 rækker af disse knuder. Skalåbningen forlænget ud i en stor fliget skalvinge, der hos gamle dyr kan være meget tyk. Den kan med lidt god vilje minde om en fuglefod med svømmehud mellem tæerne (deraf navnet). Skallen iøvrigt højresnoet og op til 5 cm lang.
Pelikanfod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svavar Andreasen

Variation

: Unge dyr mangler skalvingen og er betydeligt mere røde i farverne, men de kan som regel kendes på rækkerne af knuder på vindingerne.

Forveksling

: En ung pelikanfod kan måske forveksles med en af pilsneglene, men den er langt kraftigere og fortykkelserne på vindingerne sidder som perler på en snor, ikke som pilsneglenes radiære ribber.

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen og ind gennem Kattehat. Bryder sig ikke om brakvand, og ses derfor ikke længere mod syd end det nordlige Øresund.
Pelikanfod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses som opskyl hele året. Levende dyr ses sjældent, da de sidder nedgravet, og som regel for dybet til, at almindelige badende eller strandgæster kan komme til dem.

Tidsmæssig fordeling

af Pelikanfod baseret på Naturbasens observationer:
Pelikanfod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pelikanfod - månedlig fordeling

Biologi

: Sidder nedgravet eller i en hule i bunden med skalvingen som et tag henover dyret. Den lever af organisk materiale som den enten fanger i vandet eller tager på bundens overflade.

Levested

: Foretrækker en ret blød, mudderblandet bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen: Danske havsnegle, Natur og Museum 33(2), 1994

De senest indberettede arter i Naturbasen: