Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Vicky Knudsen
    Foto: Vicky Knudsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Længde: 6,0-6,9 mm.

Oversidens grundfarve er blegt lysegrøn til lyst gulbrun. Pronotum har sorte sider samt 4 mere eller mindre sammenhængende pletter ved bagranden. 1. følehornsled er sort med hvide pletter. 2. led er sort med en hvid ring ved roden samt lidt foran midten.

Nymfen har lignende farvetegning, heriblandt sorte pronotumsider.

Sortrandet Skovtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Hansen

Forveksling

: Både det voksne dyr og nymfen kan adskilles fra slægtens andre arter ved pronotums farvetegning.

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Sortrandet Skovtæge - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Sortrandet Skovtæge baseret på Naturbasens observationer:
Sortrandet Skovtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortrandet Skovtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet løvtræer, særligt lind, men også eksempelvis eg, hassel og elm. Her lever den af dyrisk føde og planteføde.

Arten har en årlig generation og overvintrer som æg.

Levested

: Skovbryn, parker, haver mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

De senest indberettede arter i Naturbasen: