Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Denne fine lavspinder har en grundfarve, der ned over forvingen kan variere fra rødlige til orange og gullige nuancer. På forvingen ses et zig-zag lyn samt prikker langs de røde nuancer.
Rosenbjørn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tom Rasmusen

Forveksling

: Den fine farve og de karakteristiske mønstre gør, at arten ikke kan forveksles med andre natsommerfugle.

Udbredelse

: Rosenbjørn er udbredt og almindelig i det meste af Danmark, herunder optræder den især i østligt i Danmark, da den aldrig blevet fundet i Vest- og Nordvestjylland.
Rosenbjørn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rosenbjørn flyver fra juni til august i skovrige egne. Den kan findes om eftermiddagen, hvor den flyver til blomster, og om natten. En fåtallig andengeneration kan forekomme i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rosenbjørn baseret på Naturbasens observationer:
Rosenbjørn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rosenbjørn - månedlig fordeling

Biologi

: Den voksne lever i skovrige egne og larven lever af diverse laver på træstammer.

Levested

: Arten lever i skovrige egne, gerne med fugtige løvkrat med eg (Quercus sp.), birk (Betula sp.) og el (Alnus sp.) og i birkemoser. På Bornholm findes rosenbjørn i tør skov med fyr (Pinus sp.) og birk.

Trusler

: Med udgangspunkt i levestedsbeskrivelsen vil et forsigtigt bud fra undertegnede være fældning af løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle. En felthåndbog over samtlige dag- og natsommerfugle. Østermarie, 2009.
Per Stadel Nielsen, Rødlistedata for Rosenbjørn Miltochrista miniata (Forster, 1771), roedliste.au.dk/data..., tilgået 11/8-2020

De senest indberettede arter i Naturbasen: