Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Jan Grathwohl
    Foto: Jan Grathwohl
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Løvgråbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Benene er skiftevist rødlige og sorte. Følehornene er overvejende rødlige, de enkelte led er lidt mørkere mod spidsen. Kroppen er overvejende brunlig. Hovedet og pronotum har iblandet hvid behåring, scutellum er sort. Dækvingerne har fortil et, mod sømmen skråt bagudrettet gråligt tværbånd, bag dette med 2 sorte hårknipper, placeret i en ribbe nær sømmen.

Følehornene har lang udstående behåring. Pronotum har lidt bag midten en spidstorn og på oversiden 2 blanke knuder. Dækvingerne er tilsmalnet bagud fra skuldrene. Spidsen af hver dækvinge har en spids tand.

Løvgråbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Nålegråbuk (Pogonocherus fasciculatus) og Fyrregråbuk (Pogonocherus decoratus) adskilles let ved at mangle dækvingespidsens tand. Tilbage er kun Hvidbåndet Gråbuk (Pogonocherus hispidulus), som let adskilles ved at dækvingernes tværbånd er mere hvidt og næsten helt lige. Desuden har den 3 sorte hårknipper i ribben bag dækvingernes tværbånd.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Løvgråbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-september.

Tidsmæssig fordeling

af Løvgråbuk baseret på Naturbasens observationer:
Løvgråbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Løvgråbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i tynde grene af løvtræer, f.eks. lind, eg og hassel. Larveudviklingen er i hvert fald i visse tilfælde 2-årig. Det voksne dyr træffes ofte på de grene hvori den er udviklet. Det voksne dyr overvintrer.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: