Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech

Kendetegn

: Vingefang 32-39 mm. Hannens grundfarve sortagtig, og mod nord med uregelmæssigt formede, gullighvide partier inden for midten af forvingen og mere perifert på bagvingen. Mod syd med gult i vingerne. Hunnens grundfarve meget lysere, rustbrun mod nord. Her i landet nærmest gulbrun, og med meget mere udflydende lysere tegning. Alle former med brune vingespidser.

Sidder i hvile med vingerne klappet sammen over ryggen.

Fyrremåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jeppe Lyngsø

Forveksling

: Ingen oplagt forvekslingsmulighed.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet. Den er noget lokal, men optræder ofte i antal.

Udbredelse i øvrigt fra Kaukasus og Rusland til det vestligste Europa og fra Nordskandinavien til den nordlige del af Middelhavsområdet.

Fyrremåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra ultimo maj til primo august.

Tidsmæssig fordeling

af Fyrremåler baseret på Naturbasens observationer:
Fyrremåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrremåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er grøn med lyse striber. Den lever fra juni til september på nåle af nåletræer, især skovfyr. Overvintrer som puppe mellem mos på jorden, og imago flyver både om dagen og om natten. Kan visse år optræde i så stort antal, at den gør skade i plantager.

Levested

: I fyrreskove og plantager samt steder med mere spredt voksende fyr.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: