Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Erik Frøsig
    Foto: Erik Frøsig

Atlas

: Sæbeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kendetegn: En kraftig indtil meterhøj flerårig plante med stærkt forgrenet jordstængel og fingertykke udløbere.

Bladene sidder korsvis modsat.

Blomsterne er store og lyserøde til hvide og er stærkt duftende især om aftenen. De er samlet i en Mangeblomstret top. De har rørformet bæger med 3 tænder i spidsen, 5 kronblade med bikrone, 10 støvdragere og en enrummet frugtknude med 2 grifler. Kapslen åbner sig med 4 tænder.

Sæbeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie Oved

Forveksling

: Forveksling: En let genkendelig i reglen bestanddannende plante.

Den Ny Nordiske Flora omtaler Lav Sæbeurt Saponaria ocymoides, som kun bliver indtil 25 cm høj og har tæppedannende vækst og kun ca. 1 cm brede blomster; den ligner ikke synderligt.

Udbredelse

: Ret almindelig i det meste af landet.
Sæbeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Sæbeurt baseret på Naturbasens observationer:
Sæbeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sæbeurt - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning. Den bestøves især af natflyvende insekter.

Den har meget effektiv vegetativ formering ved skud fra den tykke, forgrenede jordstængel og står næsten altid i bestande.

Sæbeurt indeholder især i jordstænglen saponin i høje koncentrationer (der skal kunne være helt op til 5 pct. af tørvægten), som har den egenskab, at det selv i svage vandige opløsninger skummer kraftigt som sæbe - og har tilsvarende egenskaber med hensyn til at løsne og opstemme smuds. Saponin er giftigt indvortes, da det kan ødelægge de røde blodlegemer, men det har også andre virkninger, bl.a. er det slimløsende og vanddrivende.

Sæbeurt er ud til at være blevet anvendt til det, navnet siger, langt tilbage i tiden. Den anvendes formentlig i dyrere sæber stadigvæk.

Etymologi:

Saponaria af latin sapo, som betyder sæbe.

Officinalis af latin officina=værksted, apotek, altså "brugt som medicin".

Det danske navn er nærmest selvforklarende og sigter til plantens anvendelse.

Levested

: Den findes som kulturlevn ved gamle bebyggelser og ruderater og spredt herfra, især med haveaffald. Den er stadigvæk almindeligt dyrket, mest af æstetiske årsager.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: