Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen

Kendetegn

: Vingefang 36-38 mm. Forvingernes grundfarve brunlig, blandet med gråt og hvidt på en måde, så de danner utydelige tværbånd. Bagvinger orange med sort sømbånd, bageste rodfelt ligeledes sort.

Hannens antenner er ikke kamtandede.

De smalle vinger og den forholdsvis kraftige, behårede krop gør, at denne art (og den anden af vores dagmålere, Archiearis notha, Poppel-dagmåler) ligner uglerne af bygning. Da larven heller ikke er måleragtig, har det altid været svært at placere disse to arter i systemet.

Birkedagmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gerner Jensen

Forveksling

: I forhold til den anden dagmåler i DK, Poppel-dagmåler, kan Birke-dagmåler kendes på de skarpe, hvide forvingemærker og de savtakkede følehorn for hannens vedkommende. Ses bagvingen, har Birke-dagmåler en større og mere ulden midtplet, men for begge arter gælder det, at bagvingepletten ofte er trukket ud til en stregformet figur.

Udbredelse

: Findes over store dele af Europa, mod nord til det nordligste Fennoskandien. Arten er almindelig overalt i Danmark.
Birkedagmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Et tidligt forårsdyr, der allerede er på vingerne i marts-april - slægtsnavnet Archiearis betyder "begyndelsen af foråret".

Tidsmæssig fordeling

af Birkedagmåler baseret på Naturbasens observationer:
Birkedagmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Birkedagmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Flugten er hurtig og urolig. Da arten dertil stort set kun flyver i mindst 4 meters højde, er den svær at opdage. Begge køn flyver til blomstrende pil.

Larven er grøn med hvide striber og sort ryglinie; findes på birk i juni-juli, hvor den æder birkerakler og -blade. Puppen overvintrer.

Levested

: Birkemoser og birkeskove på både tør og fugtig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen og Fibiger: Danmarks Sommerfugle, Østermarie, 2009.

Vesteuropas insekter v. Chinery m.fl., Gad 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: