Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden

Atlas

: Grøn Kobbervandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Både hanner og hunner af grøn kobbervandnymfe er metallisk grønne uden blåpudring og med store blege/lyst brune vingemærker. Grøn kobbervandnymfe er den største kobbervandnymfe i Danmark. Hannernes nederste bagkropsvedhæng er ganske korte. Begge køn har midt på forkroppen en tydelig grøn spydlignende tegning der peger fremad.
Grøn Kobbervandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Lorentzen

Forveksling

: Grøn kobbervandnymfe kan lettest forveksles med andre kobbervandnymfer, der endnu ikke er udfarvede. Unge individer af eksempelvis almindelig og sortmærket kobbervandnymfe kan også fremstå helt grønne og med blegt vingemærke. Bagkropsvedhæng og den spydlignende tegning midt på thorax er dog gode artskarakteristiske kendetegn.

Udbredelse

: Grøn kobbervandnymfe er indtil videre kun fundet i det sydlige og sydøstlige Jylland og på Als.

Arten blev første gang registreret i 2005. siden da er den fundet flere steder og er i 2013 fundet ved Horsens.

Grøn Kobbervandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Grøn kobbervandnymfe har en meget sen flyvetid. Den er således på vingerne fra midt i juli og frem til sidst i oktober. Med endnu flere registreringer de kommende år vil arten givetvis også blive registreret i november måned.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Kobbervandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Kobbervandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Kobbervandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Grøn kobbervandnymfe er den eneste danske guldsmed, der lægger æg i friskt ved, idet hunnen gerne anbringer sine æg i mindre pilegrene et par meter oppe i busken/træet.

Levested

: Grøn kobbervandnymfe adskiller sig fra de andre danske kobbervandnymfer ved ikke at foretrække sommerudtørrende vandhuller. Derimod kan den forekomme ved næsten enhver type af stillestående eller langsomtflydende vand, blot der er rigeligt med buske og træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: