Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen
  • Fotograf: Dan Fabricius
    Foto: Dan Fabricius
  • Fotograf: Dan Fabricius
    Foto: Dan Fabricius

Kendetegn

: Vingefang: 25-28 mm. Forvingerne er hvide, med utallige sorte plamager, tegninger, og små prikker. Bagvingerne ligeså. Frynserne på begge vingepars vingesøm er skiftevis inddelt i sorte og hvide felter. Bagkroppen er sort- og hvidstribet.
Birke-Bladmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Aksel Andersen

Variation

: De forskellige tegninger og plamager varierer meget i udformning, og man finder næppe to helt ens eksemplarer.

Forveksling

: Kan forveksles med sin nære slægtning Rheumaptera subhastata (Lille Korsmåler), men denne er ikke nær så groft tegnet som hastata, og er kun fundet i Danmark 4 gange.

Udbredelse

: Tidligere fundet flere steder I Nord-, Syd- og Midtsjælland, og mange steder i Jylland og på Bornholm. I dag finde arten kun på ganske få lokaliteter i Nordvest- og Midtjylland, samt enkelte steder på Bornholm. Derudover i Holmegårds Mose på Sydsjælland.
Birke-Bladmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i maj-juli, larven i juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Birke-Bladmåler baseret på Naturbasens observationer:
Birke-Bladmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Birke-Bladmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Imago flyver om dagen rundt på lokaliteterne, eller skræmmes op af vegetationen. Om natten kommer den undertiden til lysloking.

Larven lever på Birk, Mosebølle og Pors.

Levested

: Højmoser med Birk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: