Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Kendetegn

: Vingefang: 32-40 mm. Forvingerne er lysebrune og grå med adskillige mørke streger løbende på tværs. Der er desuden et stor, hvid plet midt på forvingen. Bagvingerne er ensfarvede lysebrune.

Denis & Schiffermüller, der beskrev arten i 1775, mente at den hvide plet på forvingen lignede bogstaverne O og R. Derfor navngav de arten "or".

Bogstav-Uglespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Variation

: Stregerne på forvingen kan variere en del i antal. Den hvide plet kan variere i udformning og størrelse.

Forveksling

: Kan forveksles med T. ocularis og A. flavicornis. Flavicornis er dog en del større og er grå. Desuden overlapper disse to arters flyvetid kun i en enkelt uge midt i maj. Ocularis er lidt større end or, og har kun få streger på forvingen. Den ydre mellemlinje går hos or tydeligt udad ved forvingekanten. Hos ocularis går den tydelig indad.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig, de fleste steder i Danmark, selvom den sjældent ses i antal. Der er dog langt mellem fundene i Jylland (-Østjylland).
Bogstav-Uglespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sommerfuglen er på vingerne i maj-juli, larven i juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Bogstav-Uglespinder baseret på Naturbasens observationer:
Bogstav-Uglespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bogstav-Uglespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Imago kan tillokkes med lys- og sukkerlokning. Larven lever på bævreasp og poppel.

Levested

: Steder med bævreasp eller poppel. Findes ofte i skovbryn eller poppelalléer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: