Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henning Christiansen
    Foto: Henning Christiansen
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Stor Knopurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig indtil meterhøj flerårig plante med dybtgående pælerod der oventil fortsættes i en grenet lodret jordstængel (mangehovedet rod), fra hvilken, der udgår grundstillede bladrosetter, og stive, kantede, oprette, mod toppen grenede stængler.

Bladene er enkelt eller dobbelt fjersnitdelte, de nedre stilkede, de øvre siddende.

Kurvene er 3-5 cm. brede og og mørkt rødviolette og sidder i spidsen af stænglen.

Kurvsvøbbladene har i spidsen et sortbrunt hindeagtigt vedhæng, som ikke er tydeligt afgrænset fra selve svøbbladet, der blegt og hvivliggrønt - Vedhænget har lange frynser i randen.

Stor Knopurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Thomassen

Forveksling

: Almindelig Knopurts kurvblade har vedhæng, der kun er svagt flossede, aldrig fligede.

Sorthoved-Knopurts kurvblade har fligede vedhæng af form som hos Hybrid-Knopurt. Men kurvbladene er mørkebrune-sortagtige og kurvbladenes vedhæng er brune (blegbrune-hvidlige hos Hybrid-Knopurt).

Hos Sorthoved-Knopurt er alle kronerne omtrent lige lange. Hos Almindelig, Stor og Hybrid-Knopurt er randkronerne i tydeligt længere end skivekronerne..

Stor Knopurt har spidse, ikke tungeformede, kurvblade, med korte, mørke vedhæng. Bladene er smalfligede og kurvebladene som helhed mellembrune.

Fjer-Knopurts kurvblade har en stærkt forlænget spids med lange sidefrynser.

Udbredelse

: Ret almindelig til hist og her på egnede voksesteder landet over.
Stor Knopurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Knopurt baseret på Naturbasens observationer:
Stor Knopurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Knopurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning.

Etymologi:

Se Almindelig Knopurt. Artsnavnet scabiosa er det samme som slægtskavnet for Skabiose og kommer af scabies=fnat eller skab, vistnok sigtende til den medicinske anvendelse af Blåhat, der tidligere bar et lignende navn.

Levested

: Vejkanter, tørre, solåbne bakkeskrænter og overdrev, ofte hvor der er noget næringsfattigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: