Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Susanne Nielsen
    Foto: Susanne Nielsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Stakløs Hejre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stakløs Hejre er en stor flot, kraftig græs, der bliver indtil 120 cm høj. Visuelt minder den om en kæmpeudgave af Eng-Svingel.

Den har en let, nikkende top med 3-7 udstående sidegrene i hver krans. Toppen er 15-20 cm lang eller længere. Småaksene er tenformede og indtil 3 cm lange. Der er 5-10 blomster i småakset. Stakken er fraværende (heraf navnet) eller sjældnere ganske kort: indtil 2 mm.

Yderavnerne er uens lange med hindekantede spidser. Støvknapperne er gule og iøjnefaldende store (4-5 mm). Når en bestand blomstrer, kan de talrige støvknapper få den til at fremstå næsten gul set på afstand.

Som for arterne tilhørende hejreslægterne i øvrigt har den rørformet, sammenvokset bladskede (hvad ingen andre slægter af danske græsser har). Småaksene er som for den øvrige hejreslægt afrundede og uden køl.

Stakløs Hejre har krybende jordstængel og er bestanddannende, men der er ofte ret langt imellem stråene i den enkelte bestand, og golde skud er ofte talrige.

Hovedindtryk: en kraftig meterhøj græs, med store, lange næsten stakløse småaks i stor lidt nikkende top, bestanddannende og ikke tueformet; en kæmpeudgave af Eng-Svingel.

Stakløs Hejre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Undertiden har aksene ret tydelige stakke.

Forveksling

: Små individer kan evt. forveksles med Eng-Svingel, men denne har en løst, tueformet vækst og har ikke de rørformet sammenvoksede bladskeder; desuden har Eng-Svingel sidegrene i toppen enkeltvis eller parvis siddende og ikke flere i krans.

Opret Hejre (Bromus erectus) har en udpræget tueformet vækst, stift oprette strå og altid tydelige stakke, som er længere end 2 mm.

I praksis er Stakløs Hejre et let kendeligt græs, som man hurtigt genkender, når man først har gjort sig fortrolig med den.

Vegetativt kan Stakløs Hejre være svær at kende fra andre bredbladede græsser. Har man dog først konstateret rørformet, sammenvoksede bladskeder, så er man sikkert inden for hejreslægterne, og så kan man ofte ud fra voksestedet og vækstformen (krybende jordstængel, langt mellem stråene, flerårig) ret hurtigt få sig pejlet ind på arten.

Der findes gode nøgler til vegetativ bestemmelse af græsser i Hubbards Grasses og Jens Christian Schous Danmarks Græsser.

Udbredelse

: Den er ret almindelig og under ret kraftig udbredelse på Øerne, men bliver sjældnere, når man går vestpå og er ikke særligt almindelig i Jylland.
Stakløs Hejre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Stakløs Hejre baseret på Naturbasens observationer:
Stakløs Hejre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stakløs Hejre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt. Den har som andre græsser vindbestøvning. Frøene (kornene) spredes med vinden og sandsynligvis også ved passiv transport med maskiner og køretøjer.

Etymologi: Se Opret Hejre

Levested

: Baneterræn, skråninger og rabatter langs motorveje og andre veje etc. Den synes at have en særlig forkærlighed for baneterræn og at have let ved at spredes langs baneterræn. F.eks. findes den talrigt langs store dele af Nærumbanen nord for København.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Græsser, BNF, Trykkeriet Friheden, Jens Christian Schou, 2009, ISBN: 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: