Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Susanne Nielsen
    Foto: Susanne Nielsen
  • Fotograf: Susanne Nielsen
    Foto: Susanne Nielsen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

 Figur

Atlas

: Vingefrøet Bibernelle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vingefrøet Bibernelle har delte, uligefinnede blade med 6-9 par ustilkede småblade. Bladene er mørkegrønne på oversiden og bleggrønne på undersiden. Stængelbladene er mindre end de mere eller mindre rosetstillede grundblade, men ligner ellers.

Blomsterne sidder i et ovalt til kugleformet hoved, der er ca. 1-2 cm langt.

Blomsterne er reducerede, grønlige og ofte med rødlige indslag.

Frugterne er ca. 6 mm lange, firkantede og vingede. Mellem vingerne sidder fordybninger og vorter, men ikke sammenhængende rynker.

Vingefrøet Bibernelle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Susanne Nielsen

Forveksling

: Slægten er karakteristisk med de rundagtige blomsterhoveder med grønlige, reducerede blomster.

Vingefrøet Bibernelle forveksles let med den anden underart Blodstillende Bibernelle. De adskilles bedst på frugterne:

Vingefrøet Bibernelle: ca. 6 mm lange, vorter og fordybninger mellem de 4 vinger.

Blodstillende Bibernelle: ca. 4 mm, tværrynkede med sammenhængende rynker, og ikke selvstændige vorter. www.fugleognatur.dk/gallery...

Bibernelle under et adskilles lettest fra den ret lignende Læge-Kvæsurt på følgende:

Bibernelle: 6-9 par ustilkede småblade. Blade grønne-mørkegrønne på oversiden, bleggrønne på undersiden.

Læge-Kvæsurt: Bladene har 3-6 par kortstilkede småblade og er mørkegrønne på oversiden og blågrønne på undersiden

www.fugleognatur.dk/gallery... .

Udbredelse

: Vingefrøet Bibernelle er ikke oprindeligt vildtvoksende i Danmark, men indslæbt med græsfrø. Den indgår ret hyppigt i vildfrø-græsblandinger. Samlet set er forekomsten hist og her til temmelig almindelig.
Vingefrøet Bibernelle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Vingefrøet Bibernelle baseret på Naturbasens observationer:
Vingefrøet Bibernelle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vingefrøet Bibernelle - månedlig fordeling

Biologi

: Bibernelle, begge underarter, har blomster, som er tilpasset vindbestøvning. De ret store frø spredes ved vindslyngspredning og måske epizoisk ved at de hænger ved dyrepelse.

Levested

: Skråninger, græsmarker, jernbaneterræn, vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: