Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Gert Nielsen
    Foto: Gert Nielsen
  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

Atlas

: Almindelig Kongepen overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har i reglen en tydelig grundstillet roset af bugtet-tandede blade, der er mere eller mindre ru af stive hår og hårstubbe, men undertiden med få eller ingen hår og næsten glatte.

fra rosetten udgår indtil 50 cm. høje, intil 3 gange gaffelgrenede og hule stængler, der er uden løvblade, men i stedet har en masse små skælagtige højbade. Stænglerne er glatte eller spredt hårede forneden.

Stænglerne er noget fortykkede foroven, og ender i en kurv af guldguleblomster, hvor randblomsterne har grålig-grønlige yderkroner.

Kurvsvøbets blade en en række af stive hår langs midtnerven, som karakteristisk for slægten, men er ellers glatte.

Frugtens fnok er stråleformet og sidder for enden af et langt, smalt næb.

Den har en kraftig, ofte grenet pælerod.

Kurvbunden har spidse gule avner mellem blomsterne.

Planten har mælkesaft, som er ret sparsom.

Almindelig Kongepen
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anders Fick Thomsen

Variation

: Der er stor variation i bladenes behåring fra meget ru-stivhårede til næsten glatte.

Forveksling

: Slægten Kongepen karakterises ved rækken af stiv hår på kurvsvøbbladenes midtnerve. og ved de særegne spidse gule avner i kurvbunden.

Plettet Kongepen er kraftigere og har i reglen brunplettede rosetblade tæt tiltrykt jordoverfladen og i reglen ugrenet stængel med en enkelt kurv.

Glat Kongepen har helt eller næsten glatte blade, smallere kurve og lysegule blomster med hvidlige undersider af kronerne. Kurvebladene er helt eller næsten glatte, mørkegrønne med lys hindekant, og har mørk spids. Glat Kongepen er i reglen etårig.

Slægten Borst har glatte kurvblade og mangler avner i kurvbunden.

Vegetativt udskiller Stivhåret Borst og Hundesalat sig fra Kongepen og andre noget lignende arter ved at have mange y-formet tvedelte hår på bladene.

Borst har ikke avner i kurvbunden.

Udbredelse

: Almindelig Kongepen er almindelig på egnede voksesteder i hele landet, dog mest almindelig i de mere næringsfattige egne.
Almindelig Kongepen - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstre juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kongepen baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kongepen - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kongepen - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning.

Etymologi:

Hypochoeris er et gammelt græsk plantenavn af ukendt betydning. Radicata betyder rodfæstet og sigter til den seje rod, som kan være svær at trække op.

Kongepen sigter til kurvbundens spidse, gule avner, der kan lede tanken hen på små fjerpenne.

Levested

: Lysåbne, lidt næringsfattige, græsklædte steder. Den kan dog også forekomme på forholdsvis næringsrig bund, der holdes åben ved græsning sller slet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: