Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen

Kendetegn

: Vingefang: 40-52 mm. På nyklækkede eksemplarer er forvingen sort (undertiden svagt blålig) med et utal af smaragdgrønne pletter. Ring- og nyremærket er også grønne. Der er desuden en underligt formet lyserød-violet plet midt på forvingen. Bemærk at disse flotte farver forringes eller helt forsvinder, når dyret er bare en smule affløjet. Bagvingens grundfarve er grå-brun inderst mod vingeroden, længere ude på vingen bliver den gradvist mørkere og mørkere.
Mældeugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Kan pga. sit karakteristiske udseende ikke forveksles med andre danske sommerfuglearter.

Udbredelse

: Efter i en årrække at have være uhyre sjælden i Danmark, er arten nu atter blevet ganske almindelig på hele Sjælland (især Nordsjælland) og på Lolland-Falster-Møn. På Bornholm har den hele tiden været. I Jylland og på Fyn er fundene stadig meget fåtallige, og der er langt mellem lokaliteterne.
Mældeugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark optræder arten i to generationer. Den første i maj-juli, den anden i august-oktober. Larven kan gennem de to generationer findes uafbrudt fra midt i juni til oktober ud.

Tidsmæssig fordeling

af Mældeugle baseret på Naturbasens observationer:
Mældeugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mældeugle - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen kommer villigt til både lys- og sukkerlokning. Larven lever på forskellige arter af skræppe, mælde og gåsefod.

Levested

: Åbne lokaliteter hvor foderplanterne er tilstede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: