Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Nielsen
    Foto: Yvonne Nielsen
  • Fotograf: gorm  jensen
    Foto: gorm jensen
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik

Kendetegn

: Vingefanget er fra 32 til 40 mm. Arten kendes på den sorte, buede figur under ring- og nyremærke.

Larven er brun i forsk. træagtige nuancer evt. med mørk sidestribe, flankeret af lys linie nedenunder - men linien kan mangle. Ellers et ret indviklet mønster. En lille fin mørk pletrække subdorsalt. En hvid dorsallinie, især forrest og bagest, mere usikker midt på. Larvens krop spidser til mod enderne. Hovedet kraftigt marmoreret og forholdsvis lille. Den helt unge larver har sorte pinacula og den yngre larve er langsgående "pyjamas-stribet".

Gedeblad-Ugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: gorm jensen

Variation

: Farven kan variere fra lys til mørkere tone, undertiden med et rosa skær.

Forveksling

: Kan evt. forveksles med visse af de lyse arter, men denne er uhyre tidligt på færde og udelukker alene derfor flere overfladisk lignende arter.

Larven ligner ikke mange arter, pga sin kropsfacon, men mønstermæssigt evt lidt med den sjældne Lygephila craccae (som dog lever på Vikke).

Udbredelse

: Det er en art, der de sidste mange år har bredt sig fra vest. Den mangler nu kun på Bornholm, mens den er forholdsvis almindelig i resten af landet.
Gedeblad-Ugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det er en af de tidligste arter, idet den flyver om natten allerede i marts-maj i løvskove, skovbryn, krat og haver, hvor larven i maj-juni lever på gedeblad (kaprifolium).

Tidsmæssig fordeling

af Gedeblad-Ugle baseret på Naturbasens observationer:
Gedeblad-Ugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gedeblad-Ugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven opholder sig på Gedeblad, formodentlig primært på træagtige stængler som ældre og spiser om natten. Den kan mødes i tætte Gedebladkrat og på små fritstående skud ( m).

Forpupning foregår i jorden, vinteren over.

Levested

: Løvskove, skovbryn, krat og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter v/Chinery, Gad 1998.

Danmarks sommerfugle, v/M.Top-Jensen og M.Fibiger, Østermarie, 2009.

Colour identification guide to Caterpillars of the British isles (s 115)

- Jim Porter - Apollo books - 2010

The Caterpillars of British moths (bd II, s. 346) - W. J. Stokoe - Frederick Warne & Co. Ltd - 1958

De senest indberettede arter i Naturbasen: