Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Kendetegn

: Lille skovmejer er en brunlig, kortbenet mejer med en kropslængde på 5 mm og en benlængde på omkring 2 cm. Den virker normalt ensfarvet brun.

De sikre kendetegn sidder omkring øjnene. Øjehøjen hos lille skovmejer er lys med en tydelig mørk midterstribe, og foran øjnene sidder to rækker torne. Den forreste række har 5 torne, hvoraf de tre midterste er størst - med den midterste tydeligt kraftigere end de to andre. Spidserne konvergerer IKKE, og tornenes rod er sammenvokset.

Lille Skovmejer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jessica Carter

Variation

: Enkelte individer har en kraftig mørk saddeltegning.

Forveksling

: Lille skovmejer kan forveksles med de andre kortbenede arter, men i stereolup er der normalt ingen fare på færde.

Udbredelse

: Lille skovmejer er ekstremt almindelig overalt i landet.
Lille Skovmejer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra sidst på sommeren og ind til hård frost sætter ind.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Skovmejer baseret på Naturbasens observationer:
Lille Skovmejer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Skovmejer - månedlig fordeling

Biologi

: Lille skovmejer lægger æg i skovbunden sidst på efteråret, og ungerne kommer frem i april-maj, hvorefter de bruger sommeren på at vokse sig store. De lever af alt, de kan overmande - især små myg og fluer er meget populære. Med de korte ben er den tilpasset et liv i førnen, men man møder den dog også oppe i vegetationen, fx kravlende på træstammer.

Levested

: Lille skovmejer træffes overalt i skovbunden, og den er ligeledes meget almindelig i vildtvoksende haver og kompostbunker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Toft, S, 2004: "Mejerne", Natur og Museum 43(3).

Meinertz, N. Thydsen, 1962: Mosskorpioner og Mejere. Danmarks Fauna 67.

De senest indberettede arter i Naturbasen: