Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Inger Bang
    Foto: Inger Bang
  • Fotograf: Niels Rasmussen
    Foto: Niels Rasmussen

Atlas

: Pindsvin-Kartebolle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Pindsvin-Kartebolle bliver indtil 200 cm høj. Blomsterstanden er kugleformet og 2,5-4 cm i diameter. Blomsterstandens støtteblade er smalt lancetformede og udad- og skråt nedadrettede. Kronen er hvidlig-lysegul og med lysegule støvblade.

Stængelbladene sidder parvise, er æg-lancetformede og tilspidsede, og i alt fald de nedre er tydeligt stilkede. Der er ofte et sæt sideflige på bladet. Grundbladene er større end stængelbladene, af omtrent samme form og også tydeligt stilkede; grundbladene er i reglen uden sideflige, men kan nu og da have et sæt sideflige som stængelbladene.

Pindsvin-Kartebolle har vinterstandere, som holder sig 1-2 år og er ret iøjnefaldende.

Pindsvin-Kartebolle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie-Louise Haagensen

Forveksling

: Slægten er ret karakteristisk. Pindsvin-Kartebolle kan forveksles med Håret Kartebolle, der ligner meget af habitus og bladform, men har mindre, også kugleformede hoveder, der kun er 1,5-2 cm i diameter. Håret Kartebolle har iøjnefaldende mørkt violette støvblade, hvilket er det bedste kendetegn for denne art.

Voksestedet skal også tages i betragtning, idet Håret Kartebolle er en sjælden skovplante med få forekomster på Sydsjælland og Lolland-Falster samt en enkelte forekomst på Fyn, i østlige Sønderjylland og på Vejleegnen (Barritsø).

Gærde-, Ægte- og Fliget Kartebolle kendes let på at have kort cylinderformet, og ikke kugleformet blomsterstand.

Arter af Tidselkugle (kurvplanter) kan overfladisk ligne en hel del; disse har også kugleformet blomsterstand, men stærkt fligede blade samt enblomstrede kurve, der sidder samlet i en kugleformet blomsterstand.

Tidselkugle har ikke de iøjnefaldende tråd- eller lancetformede støtteblade, som karteboller har ved blomsterstanden.

Pindsvin-Kartebolles vinterstandere kan let kendes fra de andre kartebollers vinterstandere (bortset fra Håret Kartebolles) på de tørre, kugleformede blomsterstande (kort cylinderformede hos de andre).

Udbredelse

: Pindsvin-Kartebolle er i Danmark efterhånden ret almindelig i byområder og nær større byer. Den er mest almindelig i Københavnsområdet, hvor den flere steder er talrig, og mindre almindelig i landområderne.
Pindsvin-Kartebolle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Pindsvin-Kartebolle blomstrer i juli-september, men vinterstanderne kan erkendes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Pindsvin-Kartebolle baseret på Naturbasens observationer:
Pindsvin-Kartebolle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pindsvin-Kartebolle - månedlig fordeling

Biologi

: 2-årig urt med vindslyng- og trafikspredning af frugterne, som er små nødder. Blomsterne har meget honning og bestøves ivrigt af bier og humlebier.

Levested

: Ruderater (fyldpladser), vejkanter, grusgrave og omkring bebyggelser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: