Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Pyrenæisk Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 60 cm høj. Stænglen er langhåret af almindelige hår, og har også korte kirtelhår.

Grundbladene er kredsrunde, 5-7-lappede. Bladfligene er brunlige.

Blomsterne sidder parvis og har 8-10 mm lange kronblade, som er rødviolette (sjældent hvidlige). Kronbladene er udrandet (kløvet) ca. til midten og med tydelig negl.

Delfrugterne er jævne, tiltrykt hårede og frøene er glatte.

Pyrenæisk Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Variationen fremgår af kendetegn.

Forveksling

: Små individer kan evt. forveksles med store eksemplarer af Blød- og Liden Storkenæb, der også har rundagtige grundblade, men disse har meget kortere kronblade og ingen kirtelhår på stænglen, og Liden Storkenæb har desuden altid enslange plyshår på stænglen.

Udbredelse

: Almindelig i især bynære områder landet over, dog hist og her i Nord- og Vestjylland.
Pyrenæisk Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Pyrenæisk Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Pyrenæisk Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pyrenæisk Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: 2-årig, nogle gange flerårig, urt. Blomsterne bestøves af insekter, og delfrugterne spredes af pattedyr og fugle.

Levested

: Gerne lidt fugtig, næringsrig bund: græsvegetation, grøftekanter, skråninger, haver etc. Ofte nær bebyggelser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: