Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen

Atlas

: Lav Tidsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lav, flerårig plante med kort og tyk pælerod, der går over i en lodret jordstængel fra hvilken, der udgår en kraftig roset af fjerfligede, stærkt stikkende-tornede blade, som er ret tiltrykt jordoverfladen.

I rosetten sidder en enkelt stor blomsterkurv med smukke lilla-mørkerøde blomster. Kurven er normalt helt eller næsten stilkløs; men vokser planten lidt mere skygget, kan der optræde en indtil 30 lang bladbærende stængel med kurven for enden.

Lav Tidsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Der er næppe indlysende forvekslingsmuligheder, især ikke når planten er i blomst.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden og så godt som manglende i Midt- og Vestjylland. I tilbagegang på grund af aftagende græsning af artens typiske biotoper.
Lav Tidsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Lav Tidsel baseret på Naturbasens observationer:
Lav Tidsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lav Tidsel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og vindspredning af frøene, der er forsynet med et fjergrenet fnok som karakteristisk for slægten.

Etymologi:

Se Kål-Tisel. Aacule er "stængelløs" af græsk kaulos=stængel med forstavelsen a. Det danske artsnavn er selvforklarende.

Levested

: Kalkprægede tørre enge og overdrev, der afgræsses tæt. Den kan holde sig nogle år efter græsnings ophør, men forsvinder inden så længe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: