Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Vingefang 32-34 mm. Kan kendes på de safrangule pletter på kroppen og forvingerne.

Larven er i de tidlige stadier blågrøn med en lysegul sidelinje. Når larven er ca. 3 cm bliver den lyse linie mere udflydende mod undersiden. I sidste stadier bliver larven typisk brunlig med et fint mørkere netmønster på ryggen.

Tornet Salat-Ugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Variation

: Kan variere en del i farvenuance fra ret lyse individer til mørke individer.

Forveksling

: Kan forveksles med Hecatera bicolorata, men har et mere tydeligt tandmønster på yderste mellemlinie, som ofte ikke forfindes hos bicolorata. Derudover er bicolorata typisk sort og hvid og uden de gule pletter.

Udbredelse

: Denne art er ret ny for Danmark. Den blev første gang fundet i 1997 på Bornholm. I 2000 blev der efter fund af flere voksne eksemplarer på taget af Zoologisk Museum, København, fundet en del larver på Tornet Salat (Lactuca serriola) i Indre København og herfra har den siden bredt sig i Nordøstsjælland og er også siden fundet i Kalundborg, Køge, Næstved, Nyborg, Odense og Århus. Den er også fundet på Bornholm og Falster.

Udover Danmark findes arten primært i Mellemeuropa, Sydeuropa, Nordafrika og over Mellemøsten til Turkestan. Den er indført til Nordamerika.

Tornet Salat-Ugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver i to generationer fra maj til august. Larverne ses primært fra juli til september.

Tidsmæssig fordeling

af Tornet Salat-Ugle baseret på Naturbasens observationer:
Tornet Salat-Ugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tornet Salat-Ugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larverne synes at være temmelig varmekrævende og er kun blevet fundet på planter der står på varme beskyttede lokaliteter, f.eks. op af en mur eller på et bundlag, som afgiver en høj varme - f.eks. jernbaneområder. De findes sjældent, hvor der er megen skygge eller blæst. Arten kan også leve på andre arter af Salat (Lactuca), men primært på Tornet (serriola). I de tidlige stadier sidder larverne tæt på blomst og blomsterstilk og kan qua deres farve være svære at finde. Når værtsplanten er ved at visne er larverne typisk voksne og på det tidspunkt ca. 5 cm lange. De forpupper sig i jordoverfladen i et løst spind. De voksne klækker typisk når luftfugtigheden stiger.

Levested

: Den er knyttet til menneskeskabte habitater, hvor værtsplanten Tornet Salat (Lactuca serriola) trives - såsom haver, banelegemer, havnearealer, byggepladser mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Denis, M. & J.I. Schiffermüller. 1775. Ankündung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend herausgegeben von einigen Lehrern am k. k. Theresianum. 1-323.

Nielsen, P.S. & F. Vilhelmsen. 2001. Noctuiden Hecatera dysodea D. & S. fastboende i Danmark. Lepidoptera, 8(1): 1-11.

Top-Jensen, M. & M. Fibiger. 2009. Danmarks Sommerfugle. En felthåndbog over samtlige dag- og natsommerfugle. Bugbook Publishing, 678 pp.

Lepiforum e.V.

Wikipedia

De senest indberettede arter i Naturbasen: