Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen

Atlas

: Blodrød Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil en halv meter høj, men er ofte lavere. Væksten er noget nedliggende til opstigende.

Stænglen er udstående håret, men planten er uden kirtelhår.

Blomsterne er enlige, store, mørkt purpurrøde og lidt indrandede.

Den har tyk, vandret krybende jordstængel og er i reglen bestanddannende.

Bladene har nærmest nyreformet omrids, men er dybt delte i smalle flige.

Blodrød Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Forveksling

: Blodrød Storkenæb lader sig kende på de enlige, mørkt purpurrøde blomster, de smalfligede blade og fraværet af kirtelhår.

Eng-Storkenæb bar blåviolette, parvis siddende blomster og masser af kirtelhår.

Hybrid-Storkenæb har bredere bladflige og mange kirtelhår.

Skov-Storkenæb har håndfligede blade med bredere afsnit, kirtelhår, og mindre blomster af omtrent samme purpurrøde farve.

Kær-Storeknæb mangler også kirtelhår, men har tydeligt mere bredfligede blade, mindre og lyst rødviolette blomster, som sidder parvis.

Andre forvekslingsmuligheder, bl.a. Bølgekronet Storkenæb, har håndfligede blade med bredere afsnit og kirtelhår til stede.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i Nord- og Vestsjælland samt Nordjylland, ellers sjælden. Ofte kystnært forekommende.

Den dyrkes som prydplante i haver og ses nu og da forvildet.

Blodrød Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Blodrød Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Blodrød Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blodrød Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Delfrugterne slynges ud ved modenhed, og dyrespredning (epizoisk) spiller sikkert en ret vigtig rolle.

Etymologi: Slægtsnavnet Geranium af græsk geranion, som er diminutiv af géranos=trane og hentyder til slægtens meget langnæbbede frugter. Det samme gør det danske slægtsnavn Storkenæb.

Det latinske sanguineum (sanguis=blod) = blodrød sigter formentlig ikke til blomsterfarven, men til bladenes kraftigt røde høstfarve.

Tilknyttede arter: Blodrød Storkenæb er vært for den meget sjældne dagsommerfugl Sortbrun Blåfugl (Aricia artaxerxes): www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Kalkelskende. På tør lysåben bund: skrænter, overdrev, klit mv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: